top of page

茂谷柑篇

大湖草莓鄕內的茂谷柑,果色橙黃,皮薄光滑,味道甜蜜,台灣果農稱之為「茂谷」,有滿谷繁茂之意,親眼目睹,沒有誇大不實。

果農老闆屬於橘二代,性格豪邁純樸,為了影一張好的相片,汗流浹背地由山上搬運一廂廂柑到山下。或許這就是柑甜的由來,苦·甜滋味。

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan苗栗縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

bottom of page