top of page

芒果篇

步行去不遠的愛文芒果園,平時在生果店售賣的𦦨紅的芒果,原來在成長期時需要果農特別照顧,最理想情況,一棵枝幹生長一個芒果,並用紙袋套住防蟲,真的不簡單。

再去拍攝愛文芒果冰製作過程,濃濃芒果味,口齒留香,回味無窮。之後再參觀玉井區生果市場,簡單而言就是果農售賣芒果及木瓜大本營,另外亦有不少的乾貨檔售賣各類果乾。

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 24-70mm F4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄縣 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan玉井區生果市場 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan@玉井區地標 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan@玉井區地標 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan@玉井區地標 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan@玉井區地標 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan@玉井區地標 Canon EOS 6d 50mm F1.4

bottom of page