top of page

我想要愛

空氣在迴盪 

單純的放縱 

我想要愛

有時候心太亂 

心思沒人懂 

不知所措

害怕自己埋藏對感情的衝動

要慢慢看透兩個人過生活

有你的快樂 總是要慢慢細味

bottom of page